รูปถ่ายในสมัยหนึ่ง

รูปถ่ายในสมัยหนึ่ง

ยังไม่นานเท่าไหร่เลยเอามาโชว์